16 Ekim 2017 Pazartesi

"ÇOCUK KONGRESİ HAYALİMDİ GERÇEK OLDU" Prof.Dr. Ayşe Haznedar Yalın Söyleşisi

“3. ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA KONGRESİ”
2018’DE ‘ÇOCUK  SAVUNUCULUĞU’
TEMASI İLE  ÜNYE’DE DÜZENLENECEK


Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın, uzun yıllar eğitim aldığı ve çalışma hayatını geçirdiği Ankara’dan 2008 yılında çocukluğunu geçirdiği Ünye’ye geliyor,  Paşabahçe’de bulunan baba evini restore edip 3-6 yaş çocukları için Haznedar Çocuk Yuvasını kuruyor. Orada geçirdiği zamanları öyle güzel anlatıyor ki, benim de Ünye’de geçirdiğim çocukluğum gözlerimde canlanıyor.

“Musa dayımın anneme diktiği manolya ağacının dalları arasından denize bakmayı, ceviz ağacının yaprakları içinden meydanı izlemeyi, oradaki bitip tükenmek bilmeyen enerjiyi ve coşkuyu yudumlamayı seviyorum… İşin aslı ben Ünye’de yeniden kurduğum yaşamın her şeyini seviyorum” diyor.

2018 yılında Ünye’de gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi” için çalışmaların devam ettiği bu dönemde, Ünye’de Haznedar Çocuk Yuvasının bahçesinde bulunan o muhteşem manolya ağacının altında Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın ile söyleşi yapma imkânı buldum. 

ÇOCUK KONGRESİ HAYALİMDİ GERÇEK OLDU

Ayşe Hanım, Kongrenin Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği olmak üzere üçayağının olduğunu biliyorum. Bu Kongrenin Ünye’de yapılması fikri nasıl doğdu?

2014 Yılında İstanbul’da  I.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi yapılmıştı ve kongre her açıdan çok başarılı geçmişti. Benim Ünye için hayallerim kendine göre hep büyük olmuştur O gün böyle bir kongreyi Ünye’de yapabilir miyiz? diye düş kurmaya başladım. Çocuk Koruma kongresi yapabilmek için ön koşulları öğrendim. Bölgede çocuk Koruma Merkezinin olduğu bir Üniversite ön koşullardan biriydi. Ordu Üniversitesinde merkezin kurulması için ön ayak oldum ve 25 Kasım 2015 tarihli resmi gazetede yönetmeliği yayımlanarak merkez kurulmuş oldu. 2016 Kasım ayında yapılacak II. Uluslararası Kongre’ye   III. Uluslararası Kongrenin  Ünye’de yapılmasını önermek üzere hazırlıklı gittim ve  her iki derneğin Yönetim Kurullarının kararıyla genel kurulda oy birliğiyle önerim kabul gördü. Bu benim bir hayalimdi ve oldu.

BU KONGRE SADECE ÜNYE İÇİN DEĞİL
TÜM KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ

Ülkemizde ve dünyada  çocukların haklarının gözetilmesi, sağlıklı yaşam koşullarına  kavuşturulması gibi önemli konuların ele alınacağı kongrenin hangi tarihler arasında olacağı kesinleşti mi? Ünye’de böyle bir kongrenin yapılacak olması Ünye için ne anlam ifade ediyor?
Kongre 30 Eylül/3 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak . Bu kongre sadece Ünye için değil tüm Karadeniz Bölgesi için önemli. İlk defa bir çocuk ihmal ve istismarı ve çocuğun tüm yaşam hakları bağlamında uluslararası bir kongreyi gerçekleştireceğiz. Çocuk koruma kongrelerinin temel amacı, çocukların ‘yüksek menfaatlerini’ zedelemeden, herhangi bir nedenle engellemeden gelişip büyümeleri için özen gösterilmesi konusunda toplum bilincini arttırmak ve çocuğun ihmali ve istismarı konusunda duyarlılık geliştirmektir ki bu nedenle tüm toplumlar adına bu içerikli kongreler önemlidir.
  
KONGRENİN ANA SPONSORU ÜNYE BELEDİYESİ

Çocukların aile içi şiddete maruz olması, eğitim alamaması, erken yaşta evlendirilmesi, ağır işlerde çalıştırılması konularında Ünye’de yaşayan çocuklar ne durumda herhangi bir araştırma yapıldı mı, sunulabilecek bir envanter var mı?

Benim bildiğim kadarıyla, bu konuda bir araştırma ya da envanter yok... Tabii ben rastlamamış olabilirim ancak bir yıl sonra yapılacak olan kongreye meslektaşlarımız tarafından bu bağlamda çalışmalar gelebilir.
   
Kongreye hangi kurum, kuruluşlar ve uzmanların katılmasını öngörüyorsunuz? Kongre sonunda alınan kararların hayata geçirilebilmesi için maddi ve manevi destek nereden sağlanacak?

Kongreye, çocukla ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlar katılmalı çünkü içerik çocuk tema çocuk savunuculuğu…. Ben III Uluslararası Kongreyi  Ünye’ye almak için hazırlık yaparken önce Ünye Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Çamyar’ı ziyaret ettim ve amacımı ilettim. Bana ‘Ayşe Hoca eğer kongreyi Ünye’ye alırsan ana sponsoru Ünye Belediyesi’dir’ dedi . Gerçekten beni yüreklendirdi. Ünye Odalar Birliği ve Ünye Ticaret Odası sayın başkanlarıyla ve Ünye’mizin çok değerli iş adamlarıyla konuştum. Her biri maddi manevi  yürekten benim arkamda olduğunu söylediler bir başka deyişle Ünye benim bu konuda arkamdaydı ve ben zengin ,dolu ve güçlü bir yürekle kongreye gittim.    

DOKUNMAYA KIYAMADIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN
HAKLARINI KORUMALIYIZ
   
Söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Bizler çocuklarımızı özenle büyütüyoruz. Onları büyütüp geliştirirken bedensel, ruhsal ve sosyal olarak  güçlü, sağlam, güvenli olmaları temel amacımız ancak bir gün biri geliyor bizim dokunmaya kıyamadığımız çocuğumuzun tüm yaşamını etkileyecek bir davranışta bulunuyor.. Onun yaşama, dünyaya incinmesine, öfkelenmesine, temel güvenin sarsılmasına kurmuş olduğunu geleceğini elinden almasına neden oluyor... Bu hak mıdır?


İşte kongrenin temel amacı, çocuğun yüksek menfaatlerini koruyarak yaşam hakkını gözeterek onunla onun için çocuk savunuculuğudur. Çocuklarımız adına herkesi kongreye davet diyor ve size bu söyleşi için teşekkür ediyorum.

9 Ekim 2017 Pazartesi

3. Blog Yazarları Çalıştayı ve Blog Yazarlığı Üzerine Evren Soyuçok ile Söyleşi17​ ​Kasım​ ​2017 tarihinde​ ​gerçekleştirilecek
e-vren günlüğü” adını verdiği bloğunu 2005 yılından beri güncel tutan Evren Soyuçok, kendisini tanıtırken ​ ​“blog yazarı”​ olduğunu söylüyor. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni (ki aktif olarak görev yapmıyor) ve bir şirkette içerik editörü olmasına rağmen onu var eden uğraşın blog yazarlığı olmasından dolayı kendisini hep bu şekilde tanımladığını söylüyor. Haksız da sayılmaz çünkü sadece kendi bloğunda içerik üretmekle yetinmiyor Evren, etiketlere, popülariteye ve unvanlara takılmadan bütün blog yazarlarına eşit mesafede durarak onlarla hem yazılı hem YouTube üzerinden canlı söyleşiler düzenliyor; blog yazarları çalıştayının bağımsız bir şekilde akademik bir çatı altında yapılması için girişimlerde bulunuyor. Öyle ki ilki Aralık 2015’te İstanbul Üniversitesi, ikincisi Aralık 2016’da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Blog Yazarları Çalıştayının üçüncüsü 17 Kasım 2017 tarihinde Kadir Hasi Üniversitesinde düzenlenecek. Ben de bu vesileyle Evren’le​ ​bloglar,​ ​blog​ ​yazarlığı​ ​ve​ ​çalıştay​ ​üzerine​ ​bir​ ​söyleşi​ ​gerçekleştirdim.

BLOGLAR İNTERNETİN ÖZGÜR KALELERİ

Türkiye’de ortak blog kültürünü oluşturabilmek amacıyla 2015 - 2016 yıllarında düzenlenen Blog Yazarları Çalıştayına onlarca blog yazarı katkı sağladı. Her iki çalıştay sonrasında da sonuç bildirileri yayımlandı. 17 Kasım 2017 tarihinde yapılacak 3. Blog Yazarları Çalıştayının geçen yıldan​ ​en​ ​önemli​ ​farkı​ ​ne​ ​olacak?
Aslında her çalıştay düzenlendiği yıl ve şartlar itibarıyla çok özeldi ve birbirinden farklıydı. 3. Blog Yazarları Çalıştayı da iki açıdan geçen yıllara göre farklı olacak. Öncelikli olarak Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümünün çalıştaya ev sahipliği yapacak olması büyük bir farkındalık. İnternetin akademik -bilimsel alanı Yeni Medya Bölümünün İnternetin özgür kaleleri bloglarla ilgili böylesi bir etkinliğe sahip çıkması heyecan verici.
Diğer bir fark da bu yıl ki çalıştayın, çalıştay formatına daha uygun olması. İlk iki çalıştayı deneyimsizliğimiz ve bazı şartlardan dolayı aslında panel havasında gerçekleştirmiştik ve masada 2015 yılında 6 blog yazarı, 2016’da da 5 blog yazarı yer almıştı. Dinleyiciler arasında bulunan blog yazarlarının ve konuya ilgi duyanların sorularını kısıtlı zamandan dolayı pek de cevaplayamamıştık. Ancak bu yıl, Kadir Has Üniversitesinin bize birden fazla salon ve öğleden önce - öğleden sonra bu salonları kullanma imkanı sunması sayesinde gerçek anlamda bir çalıştay deneyimi yaşayabileceğiz.
Bu özelliklerinden dolayı 3. Blog Yazarları Çalıştayı bu zamana kadarki en kapsamlı çalıştay olacak.

KADIN BLOGLARININ SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK

Çalıştayın eş zamanlı üç oturum ve bir sempozyumdan oluşacağını açıkladın bloğunda. Senin de oturum başkanı olduğun öğleden önceki eş zamanlı 3 oturumun içeriğinden, diğer oturum başkanlarından ve katılımcılardan​ ​bahsedebilir​ ​misin​ ​bize?
Çalıştaylar öğleden önce olacak. Atıf Ünaldı, Funda Güleç Yalçın ve ben, eş zamanlı üç oturum düzenleyeceğiz. Atıf ağabey ve Funda, başkanlık edecekleri oturumlarına davet edecekleri blog yazarlarını kendileri belirliyor. İsimleri henüz netleştirmedikleri için ben de kimler olduklarını bilmiyorum. Ama Funda’nın kendi oturumuna sadece kadın blog yazarlarını davet edeceğini ve kadın bloglarının sorunlarını masaya yatıracaklarını biliyorum. Ben de yeni blog yazarlarıyla baş başa bir oturum düzenleyeceğim çünkü onları çalıştayın ana parçası yapmak iki yıldır hayalimdi. Gelecek Vadeden Bloglar projemiz var, o listede yer alan blog yazarları bu oturumda ana aktör olacak. Zaten çalıştayın ana amacı blogların geleceğe nasıl kalabileceği konusuna evrilmiş durumda. Böylece geçen yıllarda 5-6 kişinin dahil olabildiği sisteme bu defa otuza yakın blog yazarı doğrudan katkı sağlayabilecek.
Öğleden sonra herkesin katılımına açık olacak programın da şekli, konuşmacıları henüz kesinleştirilmedi. Amaç, bütün katılımcıların görüş bildirebileceği bir içerik ortaya koyabilmek.
Yeri gelmişken şunun da altını çizmek istiyorum. Geçen yıllarda da olduğu gibi Blog Yazarları Çalıştayında seyirci odaklı hareket etmiyoruz. Çok popüler konuşmacılar olsun, çok seyirci gelsin gibi bir amacımız yok. Blogların sorunlarına ve bu sorunların çözümüne nasıl odaklanırız, konuları en verimli bir şekilde nasıl ele alırız onun çabasındayız. Çalıştayı dinlemeye gelecek kişilere de seyirci gözüyle bakmıyorum. Blog yazan herkes çalıştaya gelse keşke ve görüşlerini paylaşsa, notlar alsa, analizlerini - değerlendirmelerini bloğunda paylaşsa ve ortak blog kültürü adına oluşturmaya çalıştığımız halkanın genişlemesine katkı sunsa harika olur.

“İLK TÜRKÇE BLOGLAR LİSTESİ” 2016 YILINDA  YAYIMLANDI

2010 ve daha öncesinde açılmış, güncelliğini hâlâ koruyan “İlk Türkçe Bloglar” listesini ilk kez 30 Mayıs 2016 tarihinde yayımladın. Bir de "Gelecek Vadeden Bloglar" listesini oluşturdun ve bu yayın sonrasında blog yazarlarında gözle görülür bir hareketlenme oldu. Eleştiriler, övgüler, yergiler birbiri ardına yağdı sana. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?
İlk Türkçe Bloglar listesini sanki daha eskiden yayımlamışım sanıyordum, sen tarihi söyleyince şaşırdım ;) Her iki listenin yayımlanması, sonrasında benim söyleşiler için onlara ulaşmam, blog yazarları çalıştayı vesaire derken şunu fark ettim: Bazı blog yazarları, asıl mesleklerine ve uğraşlarına o kadar kapılmışlar (ki onlara kesinlikle hak veriyorum.) ve bloglarını hobi düzeyinde tutmuşlar ki bu bahsettiğimiz girişimler sayesinde blog yazarı ve bir blog sahibi olduklarını hatırladılar. Övgüleri, yergileri bir kenara koyuyorum; her ikisi de beni ne bloglarla ilgili yapacaklarımdan alıkoyar ne de daha fazlasını yapmamı sağlar. Benim motivasyonlarım diğer blog yazarlarından gelecek iyi ya da kötü sözlere bağlı değil çünkü.


Burada önemsediğim nokta bloğunu neredeyse unutmuş, blog yazarlığını önemseyenlerin bir anda bu gerçeği sorgulamaya başlaması. Düşünsene ilk Blog Yazarları Çalıştayını Aralık 2015’te gerçekleştirmiş, İlk Türkçe Bloglar listesini Mayıs 2016’da yayımlamışız. Yani internetin 20. yılında, Türkiye’de blogların görülmeye başlamasının 10. yılında. On yıl! Bütün bu canlanma, hareketlenme için çok geç değil mi?

“ KENDİNE MÜSLÜMAN” BLOG YAZARI OLAMADIM

Türkiye’de blog yazarlığı üzerine yazılı ve görsel bir arşiv oluşturmak için İlk Türkçe Blogl​ar​ listesinde yer alan blog yazarlarıyla söyleşiler yapıyorsun hatta birlikte YouTube Canlı Blog Sohbetlerinin 11.sini büyük bir keyifle yaptık seninle. Daha sonra bu bir saatlik söyleşilerin 10 dk’lık bir kolajını yayımlıyorsun ve söyleşiden çıkarımlar yapıyorsun. Çok fazla emek ve zaman harcadığın tüm bu söyleşiler senin için ne anlam ifade ediyor?
Senin canlı yayındaki enerjini unutamam, sayende harika bir saat geçirdim bilgisayarımın başında ;) Bunca uğraşın devam etmesinin en büyük sebebi de senin gibi kıymetli blog yazarlarıyla girdiğim etkileşim sanırım. Söyleşilerin ön hazırlığı var, söyleşi sırasında harcanan zaman var, söyleşilerden sonra yapılan çalışmalar var ve bunlara saatler yetmiyor; günler, haftalar gerekiyor. Baktığında akıl kârı değil bunca zaman ve emek harcamak. Ben de her seferinde gidip işin beni en çok yoracak tarafından başlıyorum ;) En zorundan, YouTube canlı yayınından giriyorum olaya. Oysa kapalı yayın yap, sonra canın istediğinde kurgusunu montajını yap, öyle ver yayına değil mi? Bütün mesele, benim blog yazarlığına bakış açımla alakalı. “Sadece kendine Müslüman” diye dilimizde bir deyim vardır ya, ben sadece kendine blog yazarı olup diğerlerini yok sayabilenlerden olamıyorum galiba. ​Tek bir köşe yazarından oluşan bir Hürriyet, Milliyet gazetesi olduğunu düşünsenize. Koskoca internetin blogsuz olduğunu düşünün bir de. Hatta daha da kötüsü, tek blog benim bloğummuş, herkes bloğunu kapatmış, ne fena! Biz birlikte varız ve değerliyiz. Bu anlamda girdiğim hiçbir zahmet beni yormuyor, aksine senden ve diğerlerinden çok şey öğreniyorum. Bu etkileşimler sayesinde yaptığım uğraşın, bloğumun kıymetini daha iyi anlıyorum.

EN GÜVENİLİR BİLGİ, BİRİNCİ ELDEN ALINAN BİLGİDİR

Çok okumanın, araştırma ve gözlem yapmanın ​ortak blog kültürüne katkı sağlayacak nitelikli ve özgün içerikler üreten iyi blog yazmak için gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Blog dünyasında yeni olanlar için kendi dijital dünyamızı / mirasımızı oluşturmanın neden önemli olduğunu bize açıklar​ ​mısın?
Birini merak ettiğimizde, birisi hakkında bilgi almak istediğimizde onu Google’da aratıyoruz değil mi? Hakkımızda bilgi sahibi olmak isteyen birine kendimizi en iyi yine biz anlatırız. Bunu da Facebook, Instagram vs profillerimizle değil bloğumuzla, hatta bloğumuzda ayrıca oluşturacağımız Hakkımda sayfasıyla yapabiliriz. En güvenilir bilgi, birinci elden alınan bilgidir. Kendini iyi ifade edebilmek, kim olduğunu ortaya koyabilmek ve farkındalık yaratabilmek çok önemli. İnternet sınırları içinde bize bu imkanları en iyi sunan sistemin blog olduğuna inanıyorum.

BLOGDAN NASIL PARA KAZANILIR?

Söyleşimizde de bahsettiğim üzere blog yazmak benim de 12 yıldır vazgeçemediğim bir tutku. Bunun karşılığında maddi açıdan bir kazancım olmadı ancak, manevi kazançlarımı yazmakla bitiremem. Ancak bana en çok sorulan bir soruyu sana da sormak istiyorum. Blogdan para kazanıyor musun? Ya da şöyle sorayım blog yazarlığından para kazanmak​ ​için​ ​ne​ ​yapmalı?
Açıkçası hâlâ aylık maaşla bir yerde çalışıyorum, blogdan para kazanıp bütün mesaimi bu blog işlerine ayırabilmeyi isterdim. O zaman da bazı değerler başka değerlerin önüne geçer miydi bilmiyorum. Bu sebeple “blog” ile “para kazanma”nın ilişkilendirilmesine ben hep soğuk baktım. Blogda başlangıç noktası para kazanma, popülerlik olmadı. Dünyadaki her iş, her uğraş iyi yapıldığı takdirde doğal süreç içinde bir kazanç getirecektir mutlaka. Blog, bana doğrudan para kazandırmasa da dolaylı yollardan maddi - manevi kazançlar elde etmemi elbette sağlıyor. İstanbul’dan iş teklifi almam bloğum sayesindedir. Şu an çalıştığım şirkette sorumlusu olduğum proje, blog yazarlığındaki deneyimimden dolayı bana teklif edildi. Bu sebeple her seferinde bu para konuları açıldığında şunu söylüyorum: Blogdan geçimimi sağlayacak doğrudan bir para kazanmıyorum ama şu an aldığım maaşı bloğuma borçluyum. O yüzden benden hiçbir zaman blogdan nasıl para kazanılacağına dair bir cümle duyamazsınız.

TÜM BLOG YAZARLARI ÇALIŞTAYA DAVETLİ

Çok teşekkür ediyorum bu yoğunluğunun arasında bana vakit ayırdığın için.​ ​Eklemek​ ​istediğin​ ​bir​ ​şey​ ​var​ ​mı?
Fatma, değer verip bu söyleşiyi benimle yaptığın için asıl ben çok teşekkür ederim. Seninle 3. Blog Yazarları Çalıştayında yüz yüze tanışacağım için de çok mutluyum.

Blog yazarlığı özünde bireysel ve keyfi bir iş olsa da blog yazarlarının birbirleriyle çekişmelere, tartışmalara girişmeden dayanışma içinde olmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizi zengin kılan, bizi geliştiren yine diğer bloglar ve blog yazarları. Her blog yazarı, takipçi sayısına, popülariteye, unvana bakılmaksızın değerlidir benim gözümde. Hiçbir blog yazarı diğerinden üstün değildir. Her blog, kendi yazarının en kıymetlisi, en iyisidir. 3. Blog Yazarları Çalıştayına da bu inanca, bu görüşlere sahip arkadaşların davet beklemeden gelmesini ve sahip çıkmasını diliyorum.

4 Ekim 2017 Çarşamba

"KAHVALTIYA MİSAFİRİM VAR EYVAH NE YAPACAĞIM!" DİYORSANIZ BU YAZIYI OKUYUN :)


Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı!!!
En sevdiğim öğün, Hem yemeyi hem de hazırlamayı sevenlerdenim ben,
Kahvaltıya misafirlerim vardı haftasonu,
Bu fotoğrafları misafirlerim gelmeden çektim,

Aslında kahvaltının kraliçesini fotoğraflamayı unutmuşum,
Herkese ayrı bakır sahanda sucuklu yumurta!!
Neyse ben söyledim siz hayal edin :))
8 kişiydik bu sofrada,
İnsanın sevdiklerine kahvaltı sofrası hazırlaması büyük zevk,
Aslına bakarsanız akşam yemeği davetinden daha zahmetlidir kahvaltı,
Neden mi?
Herşeyi incik cincik tek tek küçük tabaklar ile sunuyorsun ya,
Kahvaltı sonrası onları toplayıp buzdolabına kaldırmak biraz zahmetli,
Ama olsun bu sofrada birlikte olmak ve memnuniyet herşeye değiyor,


Gelelim Kahvaltıda neler yapsam? kısmına;
Malum kahvaltının olmazsa olmazları;
Reçel çeşitleri,
Bal-kaymak,
Siyah ve yeşil zeytin,
Peynir tabağı,
Yeşillik, domates, salatalık, biber


Patlıcanlı börek yaptım,
Tereyağlı muska börek,
Tarifi için You Tube kanalıma bakabilirsiniz :))
Aslında bu videoları ben instagram için hazırlamıştım,
Oğlumun Vodafone Liselerarası Müzik Yarışması Videosunu paylaşmak için yıllar önce açtığım You Tube Kanalıma neden eklemiyorum bunları? diye düşündüm geçenlerde ve hazırladığım videoları oraya yükledim,
Bakalım beğenecek misiniz?
Ben Blog Yazarı olmayı seviyorum,
Yani benden Youtuber olmaz!
Neyse yine de büyük konuşmayayım....

Starbucks Browni sevenler için doğaçlama bir browni yaptım,
Beğeni aldı sizinle paylaşayayım tarifini,
Tadı daha önce defalarca denediğim sufleye benzedi,
3 yumurta ve 1.5 brd. şekeri iyice miksırlıyoruz,
diğer tarafta 100 gr tereyağı bir paket bitter çikolata ile benmari usulü eritip içine döküyoruz, vanilya özütü, yarım paket kabartma tozu ve 1.5 su brd. un
kare borcama döküp 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz

Evinize misafir çağırdığınızda asıl olan çok basit tek şey var aslında,
O da HUZUR
Tatlı dil, güler yüz, ve huzurlu bir ortam,
Öyle olunca yediğin yemek de, ettiğin sohbet de bir başka oluyor,
Güzel sofralarda bir arada olmak dileğimle....27 Eylül 2017 Çarşamba

NE OKUSAM DİYORSANIZ BU YAZIYA BİR GÖZ ATIN

AEDEN, Fi, Pi ve Çi'den sonra okuduğum Azra Kohen kitabını ben sevdim,
AEDEN gezegeninde yaşayan Sonje ve Numi Dünya gezegenine gelip de biz insansıların Dünyaya, hayvanlara ve doğaya saygısızca yaşadığını görüyor. Çevreye verdiğimiz zararları öyle güzel anlatıyor ki kitap, Dünyayı kurtarmak için gerçek insanların nasıl savaştığına tanık oluyoruz. 
"İnsan doğulmaz, insan olunurdu."
Mor bilimkurgu diyebileceğimiz bir roman. Olaylar Asitan'da yani eski adı ile İstanbul'da geçiyor. 200 yaşının üstünde insanlar var. Hem teknoloji hem tıp öyle ilerlemiş ki, MOR yani yapay zeka ile her beyne gönderilen sinyallerle iktidara karşı itaat edenler ferah içinde yaşıyorlar. Etmeyenler ise barbarlar, yerin bin kat altında sıkıntılar içinde savaşmak zorunda kalarak, ecelleri geldiğinde normal yaşta ölüyorlar. Enteresan bir kitaptı ilk okuduğum Kahraman Terzioğlu  kitabı oldu bu benim.
Anneannemin Tenceresi Adıyaman ve Hatay Mutfağında lezzetli yemek tarifleri olan bir kitap. Çok sevdiğim ve takdir ettiğim Asuman'ın bu kitabı her evde bulunmalı bence. Kitap ile ilgili gözlemlerimi okumak isterseniz bir TIK lütfen...
Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım, İtalya'da bir kenar mahallede yetişen iki genç kızın çekişmeler, kıskançlıklar ve sırlarla örülü dostluklarını, zorluklarla geçen büyüme ve varoluş serüvenlerini anlatıyor."Napoli Romanları"nın ilki. Tatilde zevkle okuduğum bir kitap oldu. Devam eden diğer 3 kitabı daha okuma fırsatım olmadı , merak ediyorum. Herkesten çok olumlu yorumlar duyuyorum.
Başıbozuk Sevdalar , Canan Tan'ı okumayı her zaman çok sevmişimdir. Bu kitap da bir solukta okuduklarım arasına girdi. Şiir' ve hayatına giren üç erkek Ezel, Baran ve Recep.  Küçük yaşta anne baba ayrılığı yaşayan Şiir'in ayakları üzerinde durmaya çalışırken  "Onunla bir ömür değil onun için bir ömürdür sevda" dedirtecek bir aşk  yaşıyor Şiir. 
Geliştiren Anne- Baba Doğan Cüceloğlu'nun bu çok eğitici kitabı muhakkak okunmalı. Altını çizerek ders çıkararak okudum ve tüm çocuğu küçük ana babalara önerdim. Ayrıntılı kitap yorumum için bir TIK lütfen.
Dut Ağacı Sevgili Banu'nun Banu Tozluyurt'un ilk kurgu romanı. Öyle güzel bir hikaye anlatıyor ki Banu bize devamını merak ediyorsun. Ayrıntılı olarak kitap ile ilgili Banuyla yaptığımız söyleşiye bir göz atmaya ne dersiniz. DUT AĞACI
Kitabı her koşulda okuyabilirim, metroda, otobüste, yatakta ama en çok kumsalda okumayı severim.
Dalga sesleri eşliğinde gölgede kitap okumak gibisi yok sanırım....
Hamdi Koç'un "Çıplak ve Yalnız" kitabı aslında 2013 te yayınlanmış ancak, ben bu sene okudum.
Ünye'de geçmesi hikayenin, benim çocukluğumun geçtiği sokakları dükkanları anlatması ile beni kitap içine aldı bir anda,
Romandaki sahneleri Ünye'de bildiğim yerleri gözümde canlandırarak okumak gerçekten de farklı bir deneyimdi,
Hatta "Avukat Hasan" benim çok sevdiğim arkadaşlarım Sıla ve Özlem'in babasının romanda yer alması, babamın gazoz fabrikasının yanındaki matbaa ve sahibinin kitabın önemli kahramanı olması ve Hamdi Koç'un olağan dışı kurgusu ile sürükleyici bir kitap. 

Her akşam uyumadan önce bir saat kitap okumayı çok seviyorum,
Tabi başucumdaki radyoda hafif bir müzik açık olacak,
Bazen de yanıma uzanan Mercanı okşayarak terapi gibi bir saat geçiriyorum
Sırtımı dayayıp bir ağaca, ya da karşıma alıp denizi okumak okumak okumak,
Beni bıraksalar saatlerce okurum,
Çantasında kitapsız gezemeyen kaç kişiyiz?